?!DOCTYPE html> 行业新闻 - 贵州久盛U技开发有限公?/title> <link href="/template/NESTXY00007/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/style.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/css/shake.css" rel="stylesheet"> <link href="/template/NESTXY00007/dist/aos.css" rel="stylesheet" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <header data-headroom id="header" class="navbar navbar-default navbar-fixed-top" role="navigation"> <div class="navbar-top visible-lg"> <div class="container"> <span class="pull-left">贵州久盛U技开发有限公ؓ您免Ҏ供遵义除甲醛h、遵义甲醛检公司、遵义室内空气治理哪家好{相关信息发布和最新资讯,敬请xQ?/span> <span class="pull-right"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/34140/stat/"></script></span> </div> </div> <div class="container"> <div class="navbar-header"> <button type="button" class="navbar-toggle" data-toggle="collapse" data-target=".navbar-collapse"><span class="sr-only">Toggle navigation</span></span><span class="icon-bar"></span><span class="icon-bar"></span> </button> <div class="logo"> <a class="navbar-brand" href="http://www.yxigcw.live/" target="_blank"> <img class="logo img-responsive" src="/uploads/logo/20180728035023.png" alt="贵州久盛U技开发有限公? width="" height="90px"/> </a> </div> <ul class="list-unstyled head-lx"> <li>营造环境,创造h?br/> <small>Building Enuironment Creation Value</small> </li> <li>您n边的I气ȝ专家<br/> <small>The air around you governance experts</small> </li> <li class="tel">咨询电话Q?13885215661</li> <li class="oc"> 在线咨询Q? <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=150147182&site=qq&menu=yes" rel="nofollow" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/head-qq.png" alt="QQ咨询"> </a> </li> </ul> </div> <nav class="collapse navbar-right navbar-collapse" role="navigation"> <ul class="nav navbar-nav" id="nav"> <li class='active'><a class="dropdown-toggle" href="http://www.yxigcw.live/" target="_blank">|站首页<small></small></a></li> <li> <a class="dropdown-toggle" href="http://www.yxigcw.live/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a href="http://www.yxigcw.live/about/" title="公司概况" target="_blank">公司概况</a></li> </ul> </li> <li> <a class="dropdown-toggle" href="http://www.yxigcw.live/news/" title="新闻资讯" target="_blank">新闻资讯<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a href="http://www.yxigcw.live/news/" title="所有新? target="_blank">所有新?/a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/news/hyxw/" title="行业新闻" target="_blank">行业新闻</a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/news/companynews/" title="公司新闻" target="_blank">公司新闻</a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/news/industryinformation/" title="行业资讯" target="_blank">行业资讯</a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/news/productinformation/" title="产品信息" target="_blank">产品信息</a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/news/relatedknowledge/" title="相关知识" target="_blank">相关知识</a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/news/xwzx/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a></li> </ul> </li> <li><a class="dropdown-toggle" href="http://www.yxigcw.live/supply/" title="产品中心" target="_blank">产品中心<small></small></a> <ul class="dropdown-menu dropdown-menu-left"> <li><a href="http://www.yxigcw.live/supply/" title="查看所? target="_blank">查看所?/a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/zxwrjh/" title="装修污染净? target="_blank">装修污染净?/a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/rckqjh/" title="日常I气净? target="_blank">日常I气净?/a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/qcjhyh/" title="汽R净化养? target="_blank">汽R净化养?/a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/kqjhq/" title="I气净化器" target="_blank">I气净化器</a></li> </ul> </li> <li><a class="dropdown-toggle" href="http://www.yxigcw.live/download/" title="工程案例" target="_blank">工程案例<small></small></a></li> <li><a class="dropdown-toggle" href="http://www.yxigcw.live/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们<small></small></a></li> </ul> </nav> </div> </header> <div class="banner text-center"> <div class="box" style="background-image:url()"> <img src="/template/NESTXY00007/images/ban_news.jpg" width=100%; > </div> </div> <div class="crumbs"> <div class="container"> <div class="btn-group pull-right hidden-xs"> <button type="button" class="btn btn-menu btn-default dropdown-toggle" data-toggle="dropdown"> 更多菜单 Menu <span class="caret"></span> </button> <ul class="dropdown-menu" role="menu"> <li><a href="/news/hyxw/">行业新闻</a></li> <li><a href="/news/companynews/">公司新闻</a></li> <li><a href="/news/industryinformation/">行业资讯</a></li> <li><a href="/news/productinformation/">产品信息</a></li> <li><a href="/news/relatedknowledge/">相关知识</a></li> <li><a href="/news/xwzx/">新闻中心</a></li> </ul> </div> <ol class="breadcrumb"><li><a href="/">首页</a> > <a href="/news/companynews\">公司新闻</a></li></ol> </div> </div> <div class="neirong code code--right" aos="fade-down"> <article class="container"> <div class="biaoti-sousuo row"> <div class="col-xs-12 col-sm-7 col-md-8 col-lg-9"> <h3 class="ny-bt">公司新闻</h3> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-5 col-md-4 col-lg-3"> <form method="post" class="search-form" action="/key.aspx" name="formsearch" onsubmit="Seach()"> <input type="hidden" name="kwtype" value="0" /> <ul class="list-unstyled"> <li> <input type="text" name="q" class="key" placeholder="输入关键?Keyword" /> <input type="submit" class="s-button" value="搜烦" /> </li> </ul> </form> </div> </div> <div class="row m-x-30"> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="http://www.yxigcw.live/news/85.html" target="_blank" class="pull-left pic-link visible-lg"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span> </span> <img src="/uploads/news/20190427022601.jpg" class="ylw-img-responsive2" alt="室内除甲醛什么季节合适?遵义除甲醛ؓ您解{?/> </a> <h4><a href="http://www.yxigcw.live/news/85.html" title="室内除甲醛什么季节合适?遵义除甲醛ؓ您解{? target="_blank">室内除甲醛什么季节合适?遵义除甲醛ؓ您解{?/a></h4> <p>室内除甲醛合适的季节是在夏天!其实室内I气ȝ四季都行Q都能把我们室内存在的空气污染隐患给去除掉。但是夏天会׃温度Q?..</p> <p> <span class="fl"><a href="http://www.yxigcw.live/news/" title="公司新闻" target="_blank">公司新闻</a></span> <span class="gz">查看详细</span> <span class="sj">2019-04-27</span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="http://www.yxigcw.live/news/80.html" target="_blank" class="pull-left pic-link visible-lg"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span> </span> <img src="/uploads/news/20190422113203.jpg" class="ylw-img-responsive2" alt="甲醛Z么超标?甲醛可以靠嗅觉判定吗Q?/> </a> <h4><a href="http://www.yxigcw.live/news/80.html" title="甲醛Z么超标?甲醛可以靠嗅觉判定吗Q? target="_blank">甲醛Z么超标?甲醛可以靠嗅觉判定吗Q?/a></h4> <p>很多人有q样的体验,新房在冬季会有刺ȝ气味Q在夏季也会有释攑և呛h的气呟뀂其实这和甲醛的释放Ҏ有关系。据实验室研I表...</p> <p> <span class="fl"><a href="http://www.yxigcw.live/news/" title="公司新闻" target="_blank">公司新闻</a></span> <span class="gz">查看详细</span> <span class="sj">2019-04-22</span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="http://www.yxigcw.live/news/64.html" target="_blank" class="pull-left pic-link visible-lg"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span> </span> <img src="/uploads/news/20190328112656.jpg" class="ylw-img-responsive2" alt="家中有这些异味空气已l被污染?/> </a> <h4><a href="http://www.yxigcw.live/news/64.html" title="家中有这些异味空气已l被污染? target="_blank">家中有这些异味空气已l被污染?/a></h4> <p> 新居装修?已经通风一个月?戉K里还有一些气?释放q些气味的气体对人有宛_?在哪?如何解决q个问题?万斯的许?..</p> <p> <span class="fl"><a href="http://www.yxigcw.live/news/" title="公司新闻" target="_blank">公司新闻</a></span> <span class="gz">查看详细</span> <span class="sj">2019-03-28</span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="http://www.yxigcw.live/news/48.html" target="_blank" class="pull-left pic-link visible-lg"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span> </span> <img src="/uploads/news/20190312033206.jpg" class="ylw-img-responsive2" alt="遵义除甲醛公司如何得到用户好?/> </a> <h4><a href="http://www.yxigcw.live/news/48.html" title="遵义除甲醛公司如何得到用户好? target="_blank">遵义除甲醛公司如何得到用户好?/a></h4> <p> 遵义除了甲醛公司如何得到用户的一致信d好评?遵义除甲醛公司外,M有h来咨?我家C一个新的沙?或者一个柜??..</p> <p> <span class="fl"><a href="http://www.yxigcw.live/news/" title="公司新闻" target="_blank">公司新闻</a></span> <span class="gz">查看详细</span> <span class="sj">2019-03-12</span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="http://www.yxigcw.live/news/44.html" target="_blank" class="pull-left pic-link visible-lg"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span> </span> <img src="/uploads/news/20190123111356.jpg" class="ylw-img-responsive2" alt="甲醛标对胎儿的影响有哪些?"/> </a> <h4><a href="http://www.yxigcw.live/news/44.html" title="甲醛标对胎儿的影响有哪些?" target="_blank">甲醛标对胎儿的影响有哪些?</a></h4> <p>甲醛对眼、E、喉的黏膜有强烈的刺Ȁ作用Q普遍的症状是眼睛受刺Ȁ和头痛,严重的可引vq敏性皮炎和哮喘。由于甲醛可与蛋白质...</p> <p> <span class="fl"><a href="http://www.yxigcw.live/news/" title="公司新闻" target="_blank">公司新闻</a></span> <span class="gz">查看详细</span> <span class="sj">2019-01-23</span> </p> </article> </figure> <figure class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-6 col-lg-6"> <article class="ny-news"> <a href="http://www.yxigcw.live/news/42.html" target="_blank" class="pull-left pic-link visible-lg"> <span class="case-hover"> <span class="hover-link"></span> </span> <img src="/uploads/news/20181228015731.jpg" class="ylw-img-responsive2" alt="怎么防止室内I气中的苯污染?"/> </a> <h4><a href="http://www.yxigcw.live/news/42.html" title="怎么防止室内I气中的苯污染?" target="_blank">怎么防止室内I气中的苯污染?</a></h4> <p>甲醛h原性,其是在性溶液中Q还原能力更强。能燃烧Q蒸气与I气形成爆炸性؜合物Q爆炸极?%-73%Q体U)。燃...</p> <p> <span class="fl"><a href="http://www.yxigcw.live/news/" title="公司新闻" target="_blank">公司新闻</a></span> <span class="gz">查看详细</span> <span class="sj">2018-12-28</span> </p> </article> </figure> </div> <div class="pages"><ul><li class="previous_s">上一?/li> <li class="pages_solid">1</li> <li class="pages_hollow"><a href="News_2.html" >2</a></li> <li class="next"><a href="News_2.html">下一?/a></li></ul></div> </article> </div> <div class="footer hidden-xs" id="yy"> <footer class="container"> <div class="row"> <div class="col-xs-12 col-sm-12 col-md-3 col-lg-3"> <h3>联系我们 Contact US</h3> <address class="address"> <ul class="list-unstyled"> <li>遵义市红花岗区g安\建材市场14-2-4</li> <li>13885215661</li> <li>13885215661 24 Hours 服务</li> <li><a href="http://www.yxigcw.live" title="www.yxigcw.live" target="_blank">www.yxigcw.live</a></li> <li class="sns"> <a href="http://wpa.qq.com/msgrd?v=3&uin=150147182&site=qq&menu=yes" rel="nofollow" target="_blank"> <img src="/template/NESTXY00007/images/qq.png" width="18" height="18" alt="QQ在线咨询"> </a> <a href="http://www.yxigcw.live/contact/" target="_blank" class="bdsharebuttonbox" > <img src="/template/NESTXY00007/images/fenxiang.png" width="18" height="18" alt="联系我们" class="bds_more" data-cmd="more"> </a> </li> </ul> </address> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-5 col-lg-6 z15"> <h3>底部 Bottom</h3> <div class="foot_bottom"> <div class="copyright"> Copyright© www.yxigcw.live(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent">复制链接</a>)贵州久盛U技开发有限公?br /> <p>遵义室内I气ȝ哪家好?遵义甲醛设备怎么P诚信公司专业提供遵义甲醛、遵义除甲醛h、遵义室内空气治理公司、遵义除甲醛公司{,Ƣ迎来电Q?/p> </div> <div class="cityspread" ><p>热门城市推广:</p> <p> <div class="cnzz"><script type="text/javascript">var cnzz_protocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cspan id='cnzz_stat_icon_1274332587'%3E%3C/span%3E%3Cscript src='" + cnzz_protocol + "s19.#/z_stat.php%3Fid%3D1274332587%26show%3Dpic' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));</script></div> <div class="zhuchao" style="display:inline-block;"> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2018-07-23/"></script> Powered by <a href="http://www.nestcms.com" title="企业pȝ" target="_blank" rel="nofollow">{l</a> <a href="http://www.miitbeian.gov.cn" title="黔ICP?8007351? target="_blank" rel="nofollow">黔ICP?8007351?/a> <a target="_blank" href="http://www.beian.gov.cn/portal/registerSystemInfo?recordcode=52030302000492" ><br/><img src="/template/NESTXY00007/images/batb.png" style="float:left;"/><p >贵公|安?52030302000492?/p></a> </div> </p> </div> </div> </div> <div class="col-xs-12 col-sm-6 col-md-4 col-lg-3"> <h3>快捷入口 Quick Entry</h3> <div class="row cidaohang"> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="http://www.yxigcw.live/" target="_blank">|站首页</a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/about/" title="关于我们" target="_blank">关于我们</a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/news/" title="新闻中心" target="_blank">新闻中心</a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/supply/" title="案例产品" target="_blank">案例产品</a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/contact/" title="联系我们" target="_blank">联系我们</a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/sitemap.html" title="|站地图" target="_blank">|站地图</a></li> <li><a href="http://www.yxigcw.live/sitemap.xml" title="XML" target="_blank">XML</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-3 col-sm-3 col-md-3 col-lg-4"> <ul class="list-unstyled"> <li><a href="http://www.yxigcw.live/about/" title="公司概况" target="_blank">公司概况</a></li> </ul> </div> <div class="col-xs-6 col-sm-6 col-md-6 col-lg-4 weixin"> <img src="/template/NESTXY00007/images/weixin.jpg" alt="遵义除甲醛微信二l码" class="ylw-img-responsive" /> <p>微信扫一?/p> </div> </div> </div> </div> <div class="yq-link visible-lg"> <p> <small>友链甌QQQ?50147182</small> </p> </div> </footer> </div> <div class="go-top text-center hidden-xs" id="di"><a href="#top" >Go To Top 回顶?/a></div> <div class="phonefooternav visible-xs"> <ul> <li> <a href="tel:13885215661"> <i class="glyphicon glyphicon-earphone"></i> <span>一键拨?/span> </a> </li> <li> <a href="/supply/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-large"></i> <span>产品目</span> </a> </li> <li> <a href="/news/"> <i class="glyphicon glyphicon-th-list"></i> <span>新闻资讯</span> </a> </li> <li> <a href="/"> <i class="glyphicon glyphicon-home"></i> <span>q回首页</span> </a> </li> </ul> </div> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/bootstrap.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/headroom.min.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/js/jquery.headroom.js"></script> <script src="/template/NESTXY00007/dist/aos.js"></script> <script> AOS.init({ easing: 'ease-out-back', duration: 1000 }); </script> <a href="http://www.yxigcw.live/"><span class="STYLE1">ӱ</span></a> <script>(function(){ var src = (document.location.protocol == "http:") ? "http://js.passport.qihucdn.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743":"https://jspassport.ssl.qhimg.com/11.0.1.js?9ed1f3a8f9c3ff069b7b95c01474c743"; document.write('<script src="' + src + '" id="sozz"><\/script>'); })(); </script> <a href="http://www.416475.tw">36ѡ7й</a> <a href="http://www.2856815.buzz">3Ʊ</a> <a href="http://www.chtens.icu">ũ</a> <a href="http://www.134533.live/">ܸ˳ƽ̨</a> <a href="http://www.pplfmq.icu">nbaȷ־</a> <a href="http://www.513217.tw">ƻ</a> <a href="http://www.koduts.tw">ŵƱ </a> <a href="http://www.yvvfav.buzz">齫׽</a> <a href="http://www.csmwkg.com.cn">11ѡ5©</a> <a href="http://www.slyblx.tw">ģ⳴ </a> <a href="http://www.bglujg.buzz">ֹ齫app</a> <a href="http://www.tvffots.cn">30ѡ5</a> <a href="http://www.yjabvf.icu/">90ʱȷ</a> <a href="http://www.whphhn.icu">ݰĦְŮ</a> <a href="http://www.783461.tw">ʡ6 1</a> <a href="http://www.6390406.buzz">ɹſ3̬һţ</a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body> </html>